Spoed

Voor spoedgevallen kunt u bellen met 0515-575888

Contact

Dierenarts Fischer & Co.
Hichtumerweg 5c
8701 PG  BOLSWARD

Telefoon: 0515-575888
Email: info@dierenartsfischer.nl
K.v.k.: 57695571

Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag van 08:45-18:00

Vanaf 1 januari 2019 werken wij bij Dierenarts Fischer & Co

alleen op afspraak; het open spreekuur vervalt. 

Dit heeft veel voordelen voor u:

- Geen lange wachttijd

- Meer aandacht voor u en uw dier

- Benodigde tijd beschikbaar voor onderzoeken

 

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak of voor advies kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk.
Afspraken kunnen tussen 8:45-18:00 worden ingepland. 

 

Klik op de vraag hieronder voor een antwoord over het konijn.

Sinds januari dit jaar is er een nieuwe entstof om uw konijnen te beschermen tegen de gevreesde konijnenziekte, myxomatose en het VHD virus.
Deze entstof hoeft maar 1 x per jaar gegeven te worden om uw konijn het jaar rond te beschermen. Echter het voorjaar is het beste tijdstip om te enten. De kosten voor het eerste konijn zullen zo rond de 17 euro liggen. Is uw konijn al eerder bij ons ingeent, dan krijgt u vanzelf een oproep thuis gestuurd.

Bij het konijn komen o.a. twee besmettelijke dodelijke virusziekten in Nederland voor. Ze kunnen door middel van contact met zieke wilde konijnen, maar ook via besmet hooi of groenvoer en stekende insecten overgebracht worden. Myxomatose kunt u o.a. herkennen aan weke bobbels in de huid van de kop en oog- en neusuitvloeiing. VHS (Viraal Hemorrhagisch Syndroom) gaat gepaard met hoge koorts, benauwdheid, bloedingen en zenuwstoornissen. Beide ziekten verlopen meestal dodelijk. Tegen deze ziekten (Myxomatose en VHS of VHD) kunt u uw konijn laten beschermen met 1 injectie per jaar.

Vanaf 8 weken leeftijd kunnen konijnen gevaccineerd worden. Dwergkonijnen zijn gevoeliger voor het myxomatose vaccin en kunnen een vaccinatiereactie krijgen (dikte ter plaatse van de vaccinatie), daarom raden wij aan dwergkonijnen pas vanaf 12 weken leeftijd te vaccineren. De meest geschikte tijd om te vaccineren is in het voorjaar, omdat konijnen in het voorjaar en in de zomer het grootste risico lopen geinfecteerd te worden me Myxomatose. Het risico op VHS is het hele jaar aanwezig. Een ander groot gevaar voor uw konijn vormen de eitjes leggende zwarte vliegen. Deze vliegen leggen eitjes op verzwakte konijnen en konijnen die natte plekken hebben bijvoorbeeld door diarrhee of urine verlies. De maden die uit deze eitjes komen banen zich een weg door de huid en de spieren van hun slachtoffer en eten uw konijn letterlijk op. Zo maken deze maden elk jaar vele slachtoffers onder schapen, honden, maar vooral ook konijnen. Het is erg belangrijk om konijnenhokken goed schoon te houden en uw konijn twee maal daags te controleren op verdachte plekken. Verder hebben wij een preventieve spray op voorraad, die als bestrijdingsmiddel op het konijn gespoten kan worden en op deze manier myasis voorkomt. Mocht u vragen hebben over inentingen , voorkomen van madenziekte of andere problemen van uw konijn dan kunt u ons bellen of mailen. Wij doen ons best uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden

Standaard ontwormen is niet nodig, want een wormenbesmetting komt niet zo vaak voor bij konijnen. Als uw konijn diarree heeft en de dierenarts vermoedt een wormenbesmetting, dan onderzoeken we de ontlasting. Als daar inderdaad wormeieren zichtbaar zijn, dan schrijft de dierenarts een ontwormingsmiddel voor. U kunt wel preventief ontwormen d.m.v. Stronghold pipetten afgestemd op het gewicht van uw konijn.

Rammen kunnen gemiddeld vanaf 3 maanden al vruchtbaar zijn en kunnen net als katers sproeigedrag vertonen. Het is aan te raden jonge konijnen vanaf 12 weken gescheiden te houden. Om een ongewenst nestje en het territoriumgedrag te voorkomen, kunnen rammen vanaf 4 tot 5 maanden gecastreerd worden. Let erop dat ze tot 4 weken na de castratie nog met succes een voedster kunnen dekken. Houdt rammen en voedsters gedurende deze tijd dus nog steeds apart!
Voedsters kunnen ook vanaf de leeftijd van 3 tot 4 maanden al vruchtbaar zijn. En een voedster is ook direct na de bevalling weer vruchtbaar! Het is verstandig om voedsters jong (liefst voor de leeftijd van 1 jaar) te castreren. Een voedster heeft naarmate ze ouder wordt namelijk een grotere kans op baarmoederproblemen. Door uw voedster te laten castreren, kunt u ook territoriumgedrag en schijnzwangerschap voorkomen.

Het is in de eerste plaats belangrijk dat uw konijn altijd eet. Als hij of zij een dag niet eet, is dat meestal een teken van ziekte en is het verstandig contact op te nemen met onze kliniek en een afspraak te maken. Het beste kunt u uw konijn een basis van onbeperkt vers hooi (of gras) geven. Daarin zitten de vezels, die het maagdarmkanaal van uw konijn zo hard nodig heeft. Verder geeft u een goed pelletvoer (alleen biks), ongeveer 20 tot 30 gram per kilogram lichaamsgewicht van uw konijn. Verder mag u uw konijn een gevarieerd maar beperkt aanbod van groenvoer en verse kruiden geven. Weer voorzichtig met sappige groenten, koolsoorten en spinazie. Een konijn kunt u beter geen peulvruchten, aardappelen, uien of prei geven. Fruit en brood mag u wel geven, maar beperkt. Knaagstenen geeft u niet, omdat deze blaasgruis en blaasstenen tot gevolg kunnen hebben.

Ja, konijnen moeten de hele dag door vezelrijke voeding hebben om het maagdarmkanaal te stimuleren. Een stilliggend maagdarmkanaal is ook weer een reden om niet te eten: het konijn komt in een vicieuze cirkel terecht. Bovendien kunnen ze ook snel een daling van het glucose gehalte in het bloed krijgen als ze niet eten. Daarom mag een konijn ook niet vasten voor een narcose. Dus als uw konijn een dag niet eet en/of geen keutels produceert, is het verstandig te bellen met de dierenarts voor een afspraak.

Een van de diersoorten waar we vaak levensbedreigende gebitsproblemen tegen komen is het konijn. De tanden en kiezen van een konijn groeien levenslang door en slijten door kauwen en knagen. Groei en slijtage moeten in evenwicht zijn om doorgroei , wonden en ontstekingen in de bek te voorkomen. Het doorgroeien of verkeerd afslijten van tanden en kiezen kan leiden tot te weinig voedselopname en spijsverteringsproblemen, traanbuisproblemen , wortelontstekingen en abcesvorming. Dit alles kan het leven van uw konijn in gevaar brengen.

Aangeboren afwijkingen of beschadiging kunnen een rol spelen bij het ontstaan van tand of kiesproblemen. Het blijkt echter dat de meeste problemen voortkomen uit een verkeerd voedingspatroon. Met 20 gram goed voer (vraag onze assistentes), onbeperkt hooi en groenvoer kunnen de meeste gebitsproblemen bij konijnen voorkomen worden.
Een goed bekinspectie, meestal onder narcose kan nodig zijn bij de verdenking op gebitsproblemen. Behandeling van kiezen moet ook onder narcose gebeuren. Het slijpen van de voortanden lukt eigenlijk altijd bij het wakkere konijn.

Ja, maar er zijn wel regels waaraan u zich moet houden. Er zijn nog geen afspraken binnen de EU gemaakt, zoals bij honden, katten en fretten. In veel gevallen is het voldoende in bezit te zijn van een Europees dierenpaspoort met hierin een door de dierenarts ondertekende gezondheidsverklaring. Voor specifieke informatie kunt u het beste informeren bij de ambassade van het land van bestemming.